Regisztrációs adó kalkulátor 2024
Menü

Autóbehozatal külföldről

Az Európai Unió valamely tagállamában vásárolt személygépjármű mentesül a vámeljárás alól, ezáltal az autóbehozatal külföldről lényegesen egyszerűsödik. A regisztrációs adó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében azonban továbbra is fel kell keresni a vámhatóságot.
A regisztrációs adót a fővámhivatalok, illetve Pest megye és Budapest közigazgatási területén a Magánforgalmi Fővámhivatal, a Buda-térségi Fővámhivatal, a Dél-Pest térségi Fővámhivatal és az Észak-Pest térségi Fővámhivatal szabja ki.

Használt kocsi behozatala, jármű import

Az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legalább 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legalább 6 hónap telt el.
A regisztrációs adó megfizetésére irányuló adóigazgatási eljárás a Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat elnevezésű formanyomtatvány, valamint a mellékletét képező Igazolás benyújtásával kérhető a vámhivataltól. 

A vámhivatal a Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat záradékolásával állapítja meg a fizetési kötelezettséget, és a második példány átadásával közli azt. Az adók befizetését követőn a vámhivatal záradékolt Igazolást ad ki a befizetés megtörténtéről.
Amennyiben a vámhivatal nem fogadja el az ügyfél által bevallott ellenértéket, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékét veszi számításba. Az autóbehozatal külföldről procedúra során mindig külön alakszerű közigazgatási határozatot kell hoznia.
A használt autó beszerzése mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Használt gépjármű esetében a fő vámhivatal csak a regisztrációs adót szabja ki.
autóbehoztal külföldről

Autóbehozatal külföldről - import jármű forgalomba helyezési eljárásához szükséges okmányok

 1. amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtábla,

 2. a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeg (6000 Ft - forgalmi engedély, 6000 Ft - törzskönyv),

 3. a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap (esetlegesen az összeépítési engedély),

 4. eredeti külföldi forgalmi engedély, vagy az arról kiadott hiteles igazolás (törzskönyv) és hatósági jelzés, (rendszámtábla) illetve külföldi járműokmány (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba),

 5. a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (pl.: adásvételi szerződés, számla),

 6. a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozat,

 7. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének igazolása (biztosítási kötvény és - a kötvényen szereplő fedezeti időszak leteltét követően - az adott díjfizetési időszakra vonatkozó csekk, vagy bizonylat; vagy a kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás; a biztosító által kiadott előzetes fedezetigazolás),

 8. az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény (rendszámtábla-díj /az összeg a rendszámtábla típusától függ/),

 9. külön jogszabályban (A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény) meghatározott gépjármű (személygépkocsi és lakóautó) után fizetendő regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás,

 10. ügyfél-azonosító okmány (személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okirat - személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél -, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás; jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről - elfogadható a Cég Infoban kinyomtatott példány is -, aláírási címpéldány, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás)

 11. az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lap, mely 60 napnál nem régebbi,

 12. a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki), vagy nyilatkozat az illetékmentességről,

Illetékek, díjak

Részleteket találhat alább az autóbehozatal külföldről folyamat egyéb fizetendő díjairól, illetékeiről, azonban a legegyszerűbb ha az Átírás kalkulátorunkat használja.

1. Átírási illeték

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint az alábbi eltérésekkel:
 1. az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint

 2. kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint

 3. Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint.

2. Az eredetiségvizsgálat hatósági díjai

Az előzetes eredetiségellenőrzésért fizetendő díjak (Ft/db) :

Személygépkocsik:

 • kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig): 17 000 forint,
 • közép kategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig): 18 500 forint,
 • felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett): 20 000 forint;

Motorkerékpárok:

 • 500 ccm hengerűrtartalomig: 15 500 forint,
 • 500 ccm hengerűrtartalom felett: 17 000 forint;

Négykerekű segédmotoros kerékpárok: 14 000 forint;

Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig): 20 000 forint;

Tehergépkocsik:

 • megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig: 21 000 forint;
 • megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól: 22 000 forint;

Autóbusz:

 • szállítható személyek száma 20 főig: 21 000 forint,
 • szállítható személyek száma 20 fő felett: 22 000 forint;

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű: 20 000 forint;

Pótkocsi:

 • könnyű pótkocsi (lakókocsi): 16 000 forint,
 • nehéz pótkocsi 17 500 forint,
 • különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19 000 forint.
regisztraciosado.hu ©️ 2024