Regisztrációs adó kalkulátor 2024
Menü

Autóbehozatal külföldről, import jármű forgalomba helyezése

Az autóbehozatal folyamata az Európai Unióból

Amennyiben az Európai Unió valamely tagállamából szeretne autót behozni, jó hír, hogy a személygépjárművek vámeljárás alól mentesülnek. Ezáltal az autóbehozatal külföldről egyszerűbbé válik. Azonban, a regisztrációs adó fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, így a vámhatóságot fel kell keresni ezen adó megfizetése érdekében.

Regisztrációs adó fizetése: Hol és hogyan?

A regisztrációs adót az alábbi fővámhivatalok szabják ki:

 • Pest megye és Budapest közigazgatási területén:
 • Magánforgalmi Fővámhivatal
 • Buda-térségi Fővámhivatal
 • Dél-Pest térségi Fővámhivatal
 • Észak-Pest térségi Fővámhivatal

Használt autó importálása: Kritériumok és adóigazgatási eljárás

Használt személygépkocsi vagy motorkerékpár esetén az alábbi kritériumok teljesülése szükséges:

 • A jármű legalább 6000 kilométert futott.
 • Az első külföldi forgalomba helyezéstől számítva legalább 6 hónap telt el.

A regisztrációs adó megfizetésére irányuló adóigazgatási eljárás során a következő dokumentumokat kell benyújtani a vámhivatalhoz:

 • Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat formanyomtatvány
 • A formanyomtatvány mellékleteként benyújtandó Igazolás

A vámhivatal a Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat záradékolásával állapítja meg a fizetési kötelezettséget, és a második példány átadásával közli azt. Az adók befizetése után a vámhivatal záradékolt Igazolást ad ki a befizetés megtörténtéről.

Forgalmi érték és adókötelezettség

Amennyiben a vámhivatal nem fogadja el az ügyfél által bevallott ellenértéket, az autó forgalmi értékét veszi figyelembe az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában. Az autóbehozatal külföldről mindig külön alakszerű közigazgatási határozatot igényel.

ÁFA fizetési mentesség használt autó esetén

Használt autó beszerzése mentes az általános forgalmi adó (ÁFA) fizetési kötelezettsége alól. Ilyen esetekben a fő vámhivatal kizárólag a regisztrációs adót szabja ki.

autóbehoztal külföldről
Autóbehoztal külföldről

Autóbehozatal külföldről: Szükséges okmányok az importált jármű forgalomba helyezéséhez

Az autóbehozatal külföldről során az alábbi dokumentumokra lesz szüksége a jármű forgalomba helyezéséhez:

Ideiglenes forgalomban tartási engedély

 • Ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, szükséges a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtábla.

Illetékbélyegek

 • Forgalmi engedély illetékbélyeg: 6000 Ft
 • Törzskönyv illetékbélyeg: 6000 Ft

Műszaki adatlap

 • A közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap (szükség esetén az összeépítési engedély).

Eredeti külföldi forgalmi engedély

 • Az eredeti külföldi forgalmi engedély, vagy az arról kiadott hiteles igazolás (törzskönyv) és hatósági jelzés (rendszámtábla), illetve külföldi járműokmány. (Kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba).

Tulajdonjogot igazoló okirat

 • A tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (pl.: adásvételi szerződés, számla).

Származásellenőrzés határozata

 • A jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozat.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének igazolása (biztosítási kötvény és az adott díjfizetési időszakra vonatkozó csekk, vagy bizonylat; vagy a biztosító által kiadott előzetes fedezetigazolás).

Rendszámtábla díjai

 • Az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról és a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevény. (A rendszámtábla díja a típusától függ).

Regisztrációs adó igazolása

 • A regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás (a 2003. évi CX. törvény szerint).

Ügyfél-azonosító okmány

Személyazonosító okirat (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél), illetve meghatalmazás képviseleti eljárás esetén. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat, aláírási címpéldány, és a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás.

Eredetiség ellenőrzési dokumentum

Az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lap, mely 60 napnál nem régebbi.

Vagyonszerzési illeték

A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki), vagy nyilatkozat az illetékmentességről.

Autóbehozatal külföldről: Illetékek és díjak

Az autóbehozatal külföldről során többféle illetéket és díjat kell megfizetni. Az alábbiakban részletezve találhatók az egyes tételek, de a legegyszerűbb, ha az Átírás kalkulátorunkat használja a pontos összegek kiszámításához.

1. Átírási illeték

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az átírási illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm³-e után 18 forint az alábbi eltérésekkel:

 • 1890 cm³-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és 500 cm³-t meghaladó hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén: minden megkezdett cm³ után 24 forint
 • Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén: a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint
 • Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén: a kamratérfogat minden megkezdett cm³-e után 36 forint.

2. Eredetiségvizsgálat hatósági díjai

Az előzetes eredetiségellenőrzésért fizetendő díjak a következők:

Személygépkocsik:

 • Kis kategória (1400 cm³ hengerűrtartalomig): 17 000 forint
 • Közép kategória (1401-2000 cm³ hengerűrtartalomig): 18 500 forint
 • Felső kategória (2001 cm³ hengerűrtartalom felett): 20 000 forint

Motorkerékpárok:

 • 500 cm³ hengerűrtartalomig: 15 500 forint
 • 500 cm³ hengerűrtartalom felett: 17 000 forint

Négykerekű segédmotoros kerékpárok:

 • 14 000 forint

Kis tehergépkocsik:

 • Megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig: 20 000 forint

Tehergépkocsik:

 • Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig: 21 000 forint
 • Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól: 22 000 forint

Autóbuszok:

 • Szállítható személyek száma 20 főig: 21 000 forint
 • Szállítható személyek száma 20 fő felett: 22 000 forint

Mezőgazdasági vontatók, lassú járművek:

 • 20 000 forint

Pótkocsik:

 • Könnyű pótkocsi (lakókocsi): 16 000 forint
 • Nehéz pótkocsi: 17 500 forint
 • Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19 000 forint

Az autóbehozatal külföldről során ezen illetékek és díjak ismerete és pontos megfizetése elengedhetetlen a zökkenőmentes ügyintézés érdekében.

regisztraciosado.hu ©️ 2024