Regisztrációs adó kalkulátor 2024
Menü

Az Eredetiségvizsgálat Folyamata és Eljárása: A-tól Z-ig

Képzelje el, hogy megvásárol egy használt autót, de később kiderül, hogy az alvázszám hamisított, és az autó lopott. Az ilyen kellemetlenségek elkerülése érdekében fontos az eredetiségvizsgálat. Ebben a bejegyzésben bemutatjuk az eredetiségvizsgálat folyamatát, amely biztosítja, hogy járműve eredeti és jogilag tiszta legyen.

Az Eredetiségvizsgálat Folyamata

Az Eredetiségvizsgálat Alapjai

Az eredetiségvizsgálat több lépésből áll, amelyek során a szakemberek különböző módszerekkel ellenőrzik a járművet és annak dokumentumait. A folyamat alapos és részletes, hogy biztosítsa a jármű valódiságát és megfelelőségét.

Fogalommeghatározások

Az eredetiségvizsgálat során különböző módszereket alkalmaznak, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak:

 • Szemrevételezés: Ez a módszer magában foglalja a jármű vizuális ellenőrzését. A szakember például ellenőrzi a festékréteget, hogy nincs-e rajta javításra utaló jel. Ezt eszközök használata nélkül, közvetlen érzékeléssel végzi, akár hallás, akár tapintás útján is. Például, ha egy ajtó záródása nem megfelelő hangot ad, az is árulkodó lehet.
 • Mechanikai vizsgálat: Ebben a fázisban a szakember mechanikai hatást gyakorol a jármű különböző részeire. Például az ajtókat, a motorháztetőt vagy a csomagtér fedelét nyitja-zárja, ütögeti vagy feszíti, hogy meggyőződjön azok stabilitásáról és szilárdságáról. Egy lazábban rögzített elem például jelezheti, hogy az eredeti állapothoz képest változtatás történt.
 • Egyeztetés: Itt az autó dokumentumait vetik össze a jármű tényleges adataival. Például az alvázszámot és a motorszámot ellenőrzik a forgalmi engedélyben szereplő adatokkal. Ha eltérést találnak, az ok lehet adminisztratív hiba, de komolyabb problémákra is utalhat, mint például egy lopott jármű.
 • Mérés: A jármű specifikus tulajdonságait mérik különböző eszközökkel. Ilyen lehet a festékréteg vastagságának mérése, amely fontos információt nyújthat a jármű korábbi sérüléseiről és azok javításairól.
 • Megfelelőség ellenőrzése: Az autó alkatrészeinek, felszereléseinek és különleges felépítményének megfelelőségét vizsgálják a jogszabályi előírásoknak. Például egy utánfutó kapcsoló szerelvényének jóváhagyását és minősítését ellenőrzik, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

Ezek a fogalmak és módszerek együttesen biztosítják, hogy az eredetiségvizsgálat átfogó és megbízható legyen. A következő szekcióban részletesen bemutatjuk az eredetiségvizsgálat folyamatát a vizsgálóállomáson.


Az Eredetiségvizsgálat Folyamata a Vizsgálóállomáson

Az eredetiségvizsgálat során több adminisztrációs és vizsgálati lépést kell végrehajtani. Ezek biztosítják, hogy minden szükséges adat és információ megfelelően rögzítésre kerüljön, és a vizsgálat alaposan elvégezhető legyen.

Adminisztrációs Eljárásrend

Az adminisztrációs eljárás során az ügyfél és a jármű adatai kerülnek rögzítésre, valamint biztosítják, hogy minden szükséges dokumentum és díjfizetés rendben van.

 1. Kísérő okmányok átvétele: Az ügyfél által hozott dokumentumok, például a forgalmi engedély és a személyazonosító okmány átvétele. Ezzel biztosítják, hogy a vizsgálat alapjául szolgáló adatok pontosak és hitelesek legyenek.
 2. Kérelem nyomtatvány kitöltése: Az ügyfél adatainak rögzítése egy nyomtatványon, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait is. Az ügyfél ezt a nyomtatványt aláírja, ezzel igazolva az adatok helyességét és a vizsgálat iránti kérelmet.
 3. Díjfizetés ellenőrzése: Az adminisztrációs szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése. A vizsgálat csak akkor kezdhető el, ha az ügyfél megfizette a díjat. Ez történhet közvetlenül a vizsgálóállomáson, ahol a befizetést nyilvántartják és dokumentálják.
 4. Nyomtatvány továbbítása: Az aláírt nyomtatvány és a hozzá tartozó dokumentumok elektronikus úton történő továbbítása a hatósághoz. Ez biztosítja, hogy a hatóság is hozzáférjen az összes szükséges információhoz a vizsgálat megkezdése előtt.
 5. Igazolás kiállítása és átadása: Miután a vizsgálat megtörtént, az adminisztrátor kinyomtatja a vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, és átadja azt az ügyfélnek. Ez az igazolás tartalmazza a vizsgálat eredményét és minden releváns információt.
 6. Kísérő okmányok visszaadása: A vizsgálat végén az ügyfél visszakapja a jármű kísérő okmányait, amelyekre szükség lehet a jövőbeni eljárások során.
Eredetiségvizsgálat Folyamata

Vizsgálati Eljárásrend

A vizsgálati eljárás során maga a jármű kerül ellenőrzésre, és minden szükséges adat rögzítésre kerül.

 1. Jármű átvétele és azonosítása: A jármű átvétele és azonosítása a nyilvántartásban szereplő adatok alapján. Ez biztosítja, hogy a megfelelő jármű kerül vizsgálatra.
 2. Vizsgálati módszer kiválasztása: A jármű típusának és kategóriájának megfelelő vizsgálati módszerek alkalmazása. Ez lehet például szemrevételezés, mechanikai vizsgálat vagy mérés.
 3. Adatok rögzítése: Az összes szükséges adat rögzítése a nyomtatványon és az adatbázisban. Minden adatmezőt pontosan ki kell tölteni, és azokat jóvá kell hagyni.
 4. Igazolás hitelesítése és továbbítása: A kitöltött és lezárt igazolás elektronikus hitelesítése és továbbítása a hatósági nyilvántartásba. Ez biztosítja, hogy a vizsgálat eredményei hivatalosan is rögzítésre kerüljenek.
 5. Jármű visszaadása: A vizsgálat végén a jármű visszaadása az ügyfélnek. Ezzel a folyamat lezárul, és az ügyfél visszakapja a járművet a szükséges dokumentumokkal együtt.

Ezek az adminisztrációs és vizsgálati lépések biztosítják, hogy az eredetiségvizsgálat alapos és pontos legyen, minden szükséges adat és információ rögzítésre kerüljön, és a vizsgálat eredménye hivatalosan is dokumentálva legyen.


Az Adminisztrációs Ügyintéző Feladatai Eredetiségvizsgálat Során

Az adminisztrációs ügyintéző kulcsszerepet játszik az eredetiségvizsgálat során. Ő az, aki koordinálja az ügyfél és a vizsgálóállomás közötti kapcsolatot, biztosítva, hogy minden szükséges információ és dokumentum megfelelően kezelve legyen.

Eljárás megindításának feltételei

Tájékoztatás: Az adminisztrátor elsődleges feladata, hogy tájékoztassa az ügyfelet az eredetiségvizsgálat megindításának feltételeiről. Ez magában foglalja a jogszabályi előírásokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyekre szükség lesz a folyamat során.

  • Példa: Az ügyfél megtudhatja, hogy szüksége lesz a jármű forgalmi engedélyére, személyazonosító okmányára és a kérelem kitöltésére.

  Jogszabályi feltételek ellenőrzése: Az adminisztrátor ellenőrzi, hogy az ügyfél és a jármű megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ez biztosítja, hogy csak azok a járművek kerüljenek vizsgálatra, amelyek jogosultak erre.

   • Példa: Az adminisztrátor ellenőrzi, hogy az autó nincs-e lopottként nyilvántartva, és hogy minden okmány érvényes-e.

   Kérelem befogadása

   Adatok rögzítése: Az ügyintéző rögzíti az ügyfél és a jármű adatait, amelyek szükségesek a kérelem kiállításához. Ezeket az adatokat elektronikus úton továbbítja a hatóság számára.

    • Példa: Az ügyfél nevét, lakcímét, a jármű alvázszámát és motorszámát rögzítik az adatbázisban.

    Nyomtatvány aláíratása: A hatóságtól elektronikus formátumban érkező kérelem nyomtatványt az adminisztrátor kinyomtatja, majd aláíratja az ügyféllel. Ezzel az ügyfél igazolja az adatok helyességét és kérelmezi a hatósági eljárás lefolytatását.

     • Példa: Az ügyfél aláírja a nyomtatványt, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait és a kérelem részleteit.

     Dokumentumok továbbítása és visszaadása: Az aláírt kérelmet és a szükséges dokumentumokat beszkennelik és továbbítják a hatósághoz. A papírokat visszaadják az ügyfélnek.

      • Példa: Az adminisztrátor beszkenneli az aláírt kérelmet és a forgalmi engedélyt, majd visszaadja az eredeti dokumentumokat az ügyfélnek.

      Díjfizetés kezelése

      Az adminisztrátor kezeli az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének folyamatát. Ez magában foglalja a díj beszedését, adminisztrálását és rögzítését a nyilvántartásban. Az ügyfélnek nem kell külön postai csekkutalványt beszereznie, mivel a díjat közvetlenül a vizsgálóállomáson fizetheti be.

      • Példa: Az ügyfél a vizsgálóállomáson készpénzben vagy bankkártyával fizeti be a vizsgálati díjat, amelyet az adminisztrátor azonnal rögzít.
      Eredetvizsga folyamata

      Dokumentumok átadása

      Igazolás kiállítása: A vizsgálatot követően az adminisztrátor kinyomtatja a hatóság által generált igazolást, amely tartalmazza a vizsgálat eredményét. Ezt átadja az ügyfélnek.

       • Példa: Az adminisztrátor átadja az ügyfélnek a vizsgálat eredményét igazoló dokumentumot, amely tartalmazza az összes releváns adatot.

       Számviteli bizonylat kiadása: Az adminisztrátor kiadja az eredetvizsgálati igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló számviteli bizonylatot is.

        • Példa: Az ügyfél megkapja a fizetést igazoló számlát, amely szükséges lehet a későbbi ügyintézések során.

        Az adminisztrációs ügyintéző feladatai alapvető fontosságúak az eredetiségvizsgálat sikeres lefolytatásához. Ő biztosítja, hogy minden adat és dokumentum megfelelően rögzítve legyen, és hogy az ügyfél minden szükséges információt megkapjon.


        Az Eredetiségvizsgálatot Végző Vizsgáló Feladatai

        A vizsgálatot végző szakember (vizsgáló) kulcsszerepet játszik az eredetiségvizsgálat folyamatában. Feladata, hogy alaposan ellenőrizze a járművet, és rögzítse az összes szükséges adatot, amelyek alapján megállapítható a jármű eredetisége.

        Adatok felvételezése és továbbítása

        A vizsgáló különböző alfanumerikus és képi adatokat rögzít a járműről. Ezek az adatok biztosítják, hogy a jármű minden fontos azonosítója és jellemzője megfelelően dokumentálva legyen.

        Alvázszám és Motorszám Ellenőrzése: A vizsgáló első lépésként ellenőrzi a jármű alvázszámát és motorszámát. Ezek az azonosítók kritikus fontosságúak, mivel egyedi módon azonosítják a járművet.

         • Példa: A vizsgáló az alvázszámot és a motorszámot összeveti a dokumentumokban szereplő adatokkal, hogy meggyőződjön azok egyezőségéről.

         Képi Dokumentáció Készítése: A vizsgáló fényképeket készít a jármű különböző részeiről, különösen az egyedi azonosító jelekről, mint például az alvázszám, a motorszám és más azonosító táblák. Ezek a fotók fontos bizonyítékot szolgáltatnak a jármű állapotáról.

          • Példa: A vizsgáló nagy felbontású fényképeket készít az alvázszámról, hogy azok tisztán és egyértelműen láthatók legyenek a dokumentációban.

          Festékréteg Vastagságának Mérése: A vizsgáló műszeres ellenőrzéssel méri a jármű különböző pontjain a festékréteg vastagságát. Ez az információ fontos, mert megmutatja, hogy a jármű esetleg sérült-e és javították-e korábban.

           • Példa: A festékréteg vastagságának mérése során a vizsgáló észreveheti, hogy a jármű egyik részén a festékréteg vastagabb, ami korábbi javításra utalhat.

           Mechanikai Vizsgálat Elvégzése: A vizsgáló mechanikai hatásokkal, például ütögetéssel vagy feszítéssel ellenőrzi a jármű különböző részeinek stabilitását és szilárdságát. Ez segít feltárni az esetleges rejtett sérüléseket vagy javításokat.

            • Példa: A vizsgáló kopogtatja a karosszéria különböző részeit, hogy meghallja a hang különbségeit, amelyek eltérő anyagokat vagy szerkezeti változtatásokat jelezhetnek.

            Dokumentumok Egyeztetése: A vizsgáló összeveti a jármű dokumentumait a helyszínen mért és látott adatokkal. Ez a lépés biztosítja, hogy a dokumentumokban szereplő adatok pontosak és megfelelnek a jármű tényleges állapotának.

             • Példa: A vizsgáló a forgalmi engedélyben szereplő adatokat összeveti a járművön található azonosítókkal, hogy megbizonyosodjon azok egyezőségéről.

             Adatok Továbbítása

             Miután a vizsgáló összegyűjtötte az összes szükséges adatot, ezeket elektronikus úton továbbítja a hatóság számára. Az adatok pontos és időben történő továbbítása kulcsfontosságú, hogy a vizsgálat eredményei hivatalosan is rögzítve legyenek.

             • Példa: A vizsgáló az összegyűjtött adatokat és fényképeket feltölti egy központi adatbázisba, ahonnan a hatóságok elérhetik és ellenőrizhetik azokat.

             A vizsgáló feladatai biztosítják, hogy a jármű eredetisége alaposan és megbízhatóan ellenőrizhető legyen. A következő szekcióban a vizsgálat során használt eszközökről lesz szó.


             A Vizsgálat Eszközei Eredetiségvizsa során

             Az eredetiségvizsgálat során használt eszközök alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a vizsgálat alapos és pontos legyen. Ezek az eszközök különféle mérések és ellenőrzések elvégzésére szolgálnak, és biztosítják, hogy minden releváns adat rögzítésre kerüljön.

             Eredetvizsgálat folyamata

             Informatikai Rendszer

             Az eredetiségvizsgálati tevékenységet egy informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az adatok rögzítését, tárolását és továbbítását a hatóságok felé. Ez a rendszer biztosítja, hogy az összes adat pontosan és időben rögzítésre kerüljön, és könnyen elérhető legyen a vizsgálat során.

             Vizsgáló Eszközök

             A vizsgáló eszközök különböző típusúak, és mindegyik speciális feladatok elvégzésére szolgál.

             Kézilámpa és Tükör: Ezek az eszközök segítik a vizsgálót a jármű nehezen hozzáférhető részeinek ellenőrzésében. A kézilámpa világítást biztosít, míg a tükör lehetővé teszi a jármű alatti vagy belső részek megtekintését.

              • Példa: A vizsgáló egy tükör segítségével megtekintheti az alvázszámot egy nehezen hozzáférhető helyen.

              Kézi Nagyító: A nagyító segít a vizsgálónak az apró részletek, például a finom karcolások vagy javítások ellenőrzésében. Ez különösen fontos lehet az alvázszám és más azonosító jelek ellenőrzésekor.

               • Példa: A vizsgáló nagyítóval vizsgálja az alvázszámot, hogy ellenőrizze annak eredetiségét és épségét.

               Festékréteg Vastagság Vizsgáló Készülék: Ez az eszköz méri a jármű különböző részein a festékréteg vastagságát, ami fontos információt nyújt a jármű korábbi sérüléseiről és javításairól.

                • Példa: A vizsgáló festékréteg mérőt használ a jármű különböző pontjain, hogy meghatározza, történt-e korábbi javítás.

                Okmányvizsgáló UV Lámpa: Az UV lámpa segítségével ellenőrzik a jármű dokumentumainak hitelességét. Az UV fény alatt a hamisítványok gyakran eltérően reagálnak, mint az eredeti dokumentumok.

                 • Példa: A vizsgáló UV lámpával ellenőrzi a forgalmi engedélyt, hogy megbizonyosodjon annak eredetiségéről.

                 Kézi Anyagfolytonosság és Tömörségvizsgáló Eszköz: Ez az eszköz lehetővé teszi a vizsgáló számára, hogy ellenőrizze a jármű anyagainak folytonosságát és tömörségét, így felismerve az esetleges szerkezeti változtatásokat.

                  • Példa: A vizsgáló ezzel az eszközzel ellenőrzi a jármű karosszériájának szilárdságát.

                  Digitális Fényképezőgép: A fényképezőgép segítségével készítenek dokumentációt a jármű különböző részeiről, különösen az azonosító jelekről és más fontos elemekről. A modern fényképezőgépek magas felbontású képeket készítenek, amelyek részletesen megmutatják a jármű állapotát.

                   • Példa: A vizsgáló digitális fényképezőgéppel készít képeket az alvázszámról és más azonosítókról, hogy azok tisztán és egyértelműen láthatók legyenek a dokumentációban.

                   Ezek az eszközök biztosítják, hogy az eredetiségvizsgálat alapos és megbízható legyen, minden szükséges adatot rögzítsenek és dokumentáljanak.


                   A Jármű Vizsgálatának Sorrendje

                   Az eredetiségvizsgálat során a jármű ellenőrzése egy meghatározott sorrend szerint történik. Ez a sorrend biztosítja, hogy minden fontos részlet alaposan és szisztematikusan ellenőrzésre kerüljön, így garantálva a vizsgálat pontosságát és megbízhatóságát.

                   A Jármű Vizsgálat Előtti Állapotának Képi Dokumentálása

                    • Cél: A vizsgálat megkezdése előtt a jármű állapotának teljes dokumentálása, különös figyelemmel az esetleges sérülésekre, jellegzetességekre és a kilométer-számláló állására.
                    • Példa: A vizsgáló nagy felbontású fényképeket készít a járműről, hogy minden látható részlet jól dokumentálva legyen. Ezek a képek segítenek később igazolni a jármű állapotát.

                    Az Egyedi Azonosító Jelek Ellenőrzése

                     • Cél: Az alvázszámot és más egyedi azonosítókat hordozó elemek tisztítása és ellenőrzése.
                     • Példa: A vizsgáló speciális tisztítószerekkel megtisztítja az alvázszám környékét, hogy az jól látható legyen, majd alaposan megvizsgálja azt nagyítóval.

                     Festékréteg Vastagságának Műszeres Ellenőrzése

                      • Cél: A jármű különböző pontjain a festékréteg vastagságának mérése, hogy kiderüljön, történt-e korábbi javítás.
                      • Példa: A vizsgáló festékréteg mérőt használ a jármű karosszériáján, hogy azonnal és pontosan megállapíthassa a festékrétegek vastagságát.

                      Alvázszám és Karosszéria Ellenőrzése

                       • Cél: Az alvázszám felépítésének, környezetének és a hordozóelem illesztési pontjainak ellenőrzése.
                       • Példa: A vizsgáló ellenőrzi, hogy az alvázszám környezete és az illesztési pontok megegyeznek-e a gyári állapottal, és nincs-e nyoma külső beavatkozásnak.

                       A Jármű Alvázának és Karosszériájának Alulról Történő Vizsgálata

                        • Cél: Az alváz és a karosszéria alulról történő alapos vizsgálata, valamint ezek képi dokumentálása.
                        • Példa: A vizsgáló az alváz alatt fekve ellenőrzi a karosszéria és az alváz állapotát, majd fényképeket készít ezekről a részekről.

                        Képi Dokumentáció Készítése az Azonosítók Rögzítéséről

                         • Cél: Az alvázszám, a motorszám és más azonosítók képi dokumentálása, hogy ezek a vizsgálat után is ellenőrizhetők legyenek.
                         • Példa: A vizsgáló több szögből is fényképeket készít az alvázszámról és más azonosítókról, hogy azok jól láthatók és azonosíthatók legyenek a későbbi ellenőrzések során.

                         Ez a szisztematikus sorrend biztosítja, hogy a jármű minden fontos része alaposan és pontosan ellenőrzésre kerüljön, így garantálva a vizsgálat megbízhatóságát. A következő szekcióban a hatósági bizonyítvány kiadásáról lesz szó.


                         A Hatósági Bizonyítvány Kiállítása

                         Az eredetiségvizsgálat végső lépése a hatósági bizonyítvány kiállítása, amely igazolja a vizsgálat eredményét és a jármű eredetiségét. Ez a dokumentum kulcsfontosságú, hiszen jogi és biztonsági szempontból is igazolja a jármű állapotát.

                         Hatósági Bizonyítvány Ellenőrzése és Kiadása

                         Vizsgálati Eredmények Rögzítése

                          • Cél: A vizsgálatot követően a hatóság a vizsgálati eredményeket rögzíti a nyilvántartásban. Ez a lépés biztosítja, hogy a vizsgálat hivatalos és jogilag érvényes legyen.
                          • Példa: A vizsgálóállomás adminisztrátora a vizsgálat befejezése után az összes adatot feltölti a központi nyilvántartásba, ahol azokat a hatóság ellenőrzi és jóváhagyja.

                          Bizonyítvány Nyomtatása és Kiadása

                           • Cél: Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány nyomtatása és átadása az ügyfélnek. Ez a dokumentum bizonyítja, hogy a jármű megfelelt az eredetiségvizsgálaton.
                           • Példa: Az adminisztrátor kinyomtatja a hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza az összes releváns adatot és a vizsgálat eredményét, majd átadja azt az ügyfélnek.

                           Közlekedési Igazgatási Eljárások

                           Eredetiségvizsgálat Igazolása

                            • Cél: Bizonyos közlekedési igazgatási eljárások megkövetelik az eredetiségvizsgálat meglétét és eredményének igazolását. Ilyen esetekben a nyilvántartásban ellenőrzik, hogy a jármű átesett-e a vizsgálaton, és mi lett annak eredménye.
                            • Példa: Az ügyfél egy használt autót szeretne bejegyezni a saját nevére. A hatóság először ellenőrzi, hogy az autó átesett-e az eredetiségvizsgálaton, és hogy az eredmény pozitív volt-e.

                            Bizonyítvány Felhasználhatósága

                             • Cél: A hatósági bizonyítvány csak bizonyos időn belül (például 60 nap) használható fel különböző közlekedési igazgatási eljárásokban. Ez biztosítja, hogy a vizsgálat eredményei aktuálisak és érvényesek legyenek.
                             • Példa: Ha az ügyfél 60 napon belül nem használja fel a hatósági bizonyítványt, újra kell végeztetnie az eredetiségvizsgálatot, hogy friss bizonyítványa legyen.

                             Hatósági Bizonyítvány Másolata

                             Újabb Vizsgálat Nélkül

                              • Cél: Ha az ügyfélnek szüksége van a hatósági bizonyítvány másolatára, azt újabb eredetiségvizsgálat nélkül is kiadhatják, amennyiben a díjat megfizetik.
                              • Példa: Az ügyfél elvesztette a hatósági bizonyítványt, ezért kéri annak másolatát. Az adminisztrátor ellenőrzi a nyilvántartásban a korábbi vizsgálatot, majd kiadja a másolatot az igazgatási díj befizetése után.

                              Eredetiségvizsgálat Minősítések

                              Az eredetiségvizsgálat során különböző minősítéseket alkalmaznak, amelyek pontosan leírják a jármű állapotát és az azonosító adatok eredetiségét.

                              1-es Minősítés

                               • A jármű egyedi azonosító adatainak és vizsgált műszaki adatainak valódiságát megállapítják.
                               • Példa: A jármű alvázszáma és motorszáma eredeti, minden adat egyezik a dokumentumokkal.

                               2-es Minősítés

                                • Az azonosító adatok valódiságát megállapítják, de külső erő hatására elváltozás történt, külső beavatkozás nélkül.
                                • Példa: Az alvázszámon kisebb sérülések láthatók, de ezek nem utalnak jogtalan beavatkozásra.

                                További Minősítések

                                 • Különböző eltérések és külső beavatkozások megállapítása, amelyek részletesen leírják a jármű állapotát.
                                 • Példa: Ha az alvázszám és a motorszám nem egyezik, vagy ha adminisztrációs hibák vannak, ezek különböző minősítésekkel kerülnek dokumentálásra.

                                 Ezek a lépések biztosítják, hogy a hatósági bizonyítvány pontosan tükrözi a jármű állapotát és az eredetiségvizsgálat eredményeit. Ez a dokumentum alapvető fontosságú minden jármű tulajdonos számára, hogy jogilag tiszta és biztonságos autót vezethessen.


                                 Az Eredetiségvizsgálat Során Alkalmazott Minősítések Részletesen

                                 Az eredetiségvizsgálat végén a jármű különböző minősítéseket kaphat, amelyek részletesen leírják a vizsgálat eredményeit és az autó állapotát. Ezek a minősítések segítenek az autó tulajdonosának és a hatóságoknak pontosan megérteni a jármű eredetiségét és esetleges problémáit.

                                 Eredetiségvizsgálat

                                 1-es Minősítés

                                 A jármű egyedi azonosító adatainak és vizsgált műszaki adatainak valódiságát megállapítják. Ez azt jelenti, hogy az alvázszám, a motorszám és minden egyéb azonosító adat eredeti, és nincs nyoma semmilyen manipulációnak vagy hamisításnak.

                                 • Példa: Egy autó, amelynek alvázszáma és motorszáma megegyezik a dokumentumokkal, és nincs nyoma javításnak vagy változtatásnak, 1-es minősítést kap.

                                 2-es Minősítés

                                 Az azonosító adatok valódiságát megállapítják, de külső erő hatására elváltozás történt, külső jogtalan beavatkozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy az alvázszámon vagy más azonosító elemeken kisebb sérülések találhatók, de ezek nem utalnak szándékos manipulációra.

                                 • Példa: Ha az alvázszám környékén kisebb horpadások vagy karcolások találhatók, de nincs nyoma hamisításnak, a jármű 2-es minősítést kap.

                                 3-as Minősítés

                                 A jármű azonosító adatainak valódiságát megállapítják, de a jármű és a hozzá tartozó dokumentumok műszaki adatai eltérnek egymástól. Ez azt jelenti, hogy az autó és a dokumentumok adatai nem teljesen egyeznek, de nincs nyoma jogtalan beavatkozásnak.

                                 • Példa: Ha a jármű motorszámát megváltoztatták egy csere motor miatt, de a változtatást nem jegyezték be a forgalmi engedélybe, a jármű 3-as minősítést kap.

                                 4-es Minősítés

                                 A jármű azonosító adatainak valódiságát megállapítják, de a jármű műszaki adatai eltérnek a járműokmány adataitól, és a jármű nem szerepel a nyilvántartásban.

                                 • Példa: Ha a jármű karosszéria száma különbözik a forgalmi engedélyben szereplő számtól, és a jármű nem található meg a központi nyilvántartásban, 4-es minősítést kap.

                                 5-ös Minősítés

                                 A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok eltérnek egymástól, adminisztrációs vagy gyártási hiba miatt. Ez azt jelenti, hogy az eltérés nem szándékos, hanem adminisztratív tévedés vagy gyártási probléma okozta.

                                 • Példa: Ha a jármű gyártási száma tévesen került be a nyilvántartásba, és ez okozza az eltérést, a jármű 5-ös minősítést kap.

                                 6-os Minősítés (2+5 minősítések kombinációja)

                                 A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő adatok eltérnek egymástól, adminisztrációs vagy gyártási hiba miatt, és külső erő hatására elváltozás állt be, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.

                                 • Példa: Ha az alvázszám környékén kisebb sérülések vannak, és adminisztratív hiba miatt eltér az alvázszám, a jármű 6-os minősítést kap.

                                 7-es Minősítés (3+5 minősítések kombinációja)

                                 A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő adatok eltérnek egymástól, adminisztrációs vagy gyártási hiba miatt, és a jármű műszaki adatai is eltérnek a járműhöz tartozó okmányok műszaki adataitól.

                                 • Példa: Ha az autó műszaki adatai nem egyeznek a forgalmi engedély adataival, és az eltérés adminisztrációs hiba következménye, a jármű 7-es minősítést kap.

                                 8-as Minősítés (2+3+5 minősítések kombinációja)

                                 A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő adatok eltérnek egymástól, adminisztrációs vagy gyártási hiba miatt, külső erő hatására elváltozás állt be, és a jármű műszaki adatai is eltérnek, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.

                                 • Példa: Ha az autó műszaki adatai, azonosítói és a forgalmi engedély adatai között több eltérés van, amelyek adminisztrációs hibából erednek, és kisebb sérülések is vannak, a jármű 8-as minősítést kap.

                                 9-es Minősítés

                                 A jármű egyedi azonosító adatai nem eredetiek, és az azonosító adatok megváltozása külső jogtalan beavatkozás következménye.

                                 • Példa: Ha az alvázszámot manipulálták vagy hamisították, a jármű 9-es minősítést kap.

                                 10-es Minősítés

                                 A járműokmány valódisága nem állapítható meg.

                                 • Példa: Ha a forgalmi engedély hamis vagy nem hitelesíthető, a jármű 10-es minősítést kap.

                                 11-es Minősítés (9+10 minősítések kombinációja)

                                 A jármű egyedi azonosító adatai nem eredetiek, és az azonosító adatok megváltozása külső jogtalan beavatkozás eredménye, valamint a járműokmány valódisága nem állapítható meg.

                                 • Példa: Ha az alvázszámot hamisították, és a forgalmi engedély is hamis, a jármű 11-es minősítést kap.

                                 Ezek a minősítések részletesen leírják a jármű állapotát és az azonosító adatok hitelességét. A következő szekcióban összefoglaljuk az eredetiségvizsgálat fontosságát és jelentőségét.


                                 A Vizsgálat Tárgya Szerinti Vizsgálati Kör, Eszközök és Módszerek

                                 Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az eredetiségvizsgálat során alkalmazott különböző vizsgálati köröket, az ezekhez használt eszközöket és módszereket. Minden vizsgálati kör egyedi megközelítést igényel, hogy biztosítsa a jármű eredetiségének pontos és alapos ellenőrzését.

                                 1. Okmányok

                                 A járműhöz kapcsolódó okmányok vizsgálata az egyik első lépés az eredetiségvizsgálat során. Az okmányok ellenőrzése segít megállapítani, hogy azok eredetiek és érvényesek-e.

                                 • Gépjárművek azonosítására szolgáló okmányok:
                                  • Vizsgálati kör: forgalmi engedély, ideiglenes forgalmi engedély, igazoló lap (lassú járművek esetében), műszaki adatlap, hatósági határozat, külföldi forgalmi engedély.
                                  • Eszközök: UV-lámpa, nagyító, okmányazonosító rendszer.
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. Az okmányokat vizuálisan ellenőrzik, UV-lámpa segítségével megvizsgálják az okmányok biztonsági elemeit, és összehasonlítják azokat a jármű adataival.
                                 • Személyi azonosításra szolgáló okmányok:
                                  • Vizsgálati kör: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély (kártya formátumú), útlevél.
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. Az okmányokat vizuálisan ellenőrzik és összehasonlítják a járműhöz tartozó adatokkal.
                                 • Lakcím adatok igazolására szolgáló okmányok:
                                  • Vizsgálati kör: lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. Az okmányokat vizuálisan ellenőrzik és összehasonlítják a nyilvántartás adataival.
                                 Eredetvizsga és adminisztrációja

                                 2. Jármű

                                 A jármű fizikai vizsgálata különböző eszközök és módszerek segítségével történik. Ez a vizsgálat magában foglalja a jármű alvázszámának, motorszámának és rendszámának ellenőrzését, valamint egyéb azonosító jelek vizsgálatát.

                                 • Alvázszám:
                                  • Eszközök: Ipari kézitükör, kézilámpa, rétegvastagság-mérő.
                                  • Módszer: Szemrevételezés, egyeztetés és mérés. A vizsgáló ellenőrzi az alvázszámot, a fellelhetőségi adatokat, vegyszeres vizsgálati adatokat, festékrétegződés adatokat, karakterisztika adatokat, formai jellemzőket, hordozóelem felületét és illesztéseit, fonákoldali karakterisztika adatokat, anyagszerkezet adatokat és vonalkód adatokat.
                                 • Motorszám:
                                  • Eszközök: Ipari kézitükör, kézilámpa.
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. A vizsgáló ellenőrzi a motorszám fellelhetőségi adatait, évjáratát, hordozófelület vizsgálati adatait, karakterisztika adatokat, formai jellemzőket és hordozóelem illesztési adatokat.
                                 • Rendszám:
                                  • Eszközök: Mérőszalag.
                                   • Módszer: Szemrevételezés, egyeztetés és mérés. A vizsgáló ellenőrzi a rendszám tartalmi vizsgálati adatait, formai jellemzőit, az alapfólia fényvisszaverő biztonsági elemeit, és a rendszámtábla egyéb biztonsági elemeit.
                                 • Egyéb járműadatok vizsgálata:
                                  • Vizsgálati kör: rendszám típusa, gyártmány, típus, kategória, kereskedelmi leírás, jármű fajta, sebességváltó típusa, hajtóanyag vagy teljesítményforrás típusa, regisztrációs matrica, jármű színe, első nyilvántartásba vétel időpontja, első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja, saját tömege, legnagyobb megengedett össztömeg, vontatási adatok, hengerűrtartalom, teljesítmény, hajtóanyag, teljesítmény/tömeg arány, ülőhelyek száma, állóhelyek száma, környezetvédelmi besorolás, gyártási év, sebességváltó fajta, Eurotax kód, festékréteg vastagság.
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. Ezeket az adatokat a vizsgáló vizuálisan ellenőrzi és összehasonlítja a jármű dokumentumaival.

                                 Egyedi Azonosítók Másodlagos Megjelenései és Rejtett Azonosítók

                                 Ezek a vizsgálatok azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a jármű egyedi azonosító adatai nem találhatók meg könnyen hozzáférhető helyen, vagy másodlagos azonosítókra is szükség van a jármű eredetiségének megerősítéséhez.

                                 • Másodlagos alvázszám megjelenések vizsgálata:
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. A vizsgáló ellenőrzi a fellelhetőségi adatokat, vegyszeres vizsgálati adatokat, festékrétegződés adatokat, karakterisztika adatokat, formai jellemzőket, hordozóelem felületét és illesztéseit, fonákoldali karakterisztika adatokat, anyagszerkezet adatokat és vonalkód adatokat.
                                 • Másodlagos motorszám megjelenések vizsgálata:
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. A vizsgáló ellenőrzi a fellelhetőségi adatokat, évjáratot, hordozófelület vizsgálati adatokat, karakterisztika adatokat, formai jellemzőket és hordozóelem illesztési adatokat.
                                 • Táblák vizsgálata:
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. A vizsgáló ellenőrzi a táblatípust, fellelhetőségi adatokat, vizuális vizsgálati adatokat, adattartalmat, vonalkód adatokat, karakterisztika adatokat, forma- és anyagjellemzőket, vegyszeres vizsgálati adatokat, rögzítési adatokat és fonákoldali vizsgálati adatokat.
                                 • Címkék vizsgálata:
                                  • Módszer: Szemrevételezés és egyeztetés. A vizsgáló ellenőrzi a címketípust, fellelhetőségi adatokat, vizuális vizsgálati adatokat, adattartalmat, vonalkód adatokat, forma- és anyagjellemzőket, fénypolarizációs és súrolófény vizsgálati adatokat és rögzítési adatokat.

                                 Ezek a vizsgálati körök, eszközök és módszerek biztosítják, hogy a jármű minden fontos részlete alaposan és pontosan ellenőrzésre kerüljön, így garantálva az eredetiségvizsgálat megbízhatóságát.


                                 Ajánlások Autósoknak az Eredetiségvizsgálattal Kapcsolatban

                                 Végeztesse el az Eredetiségvizsgálatot Minden Használt Autón

                                  • Mielőtt bármilyen használt autót vásárolna, mindig végeztesse el az eredetiségvizsgálatot. Ez biztosítja, hogy a jármű nem lopott, és az azonosító adatok megfelelnek a nyilvántartásban szereplő adatoknak.

                                  Ellenőrizze az Okmányokat Alaposan

                                   • Vásárlás előtt mindig alaposan ellenőrizze a jármű okmányait, beleértve a forgalmi engedélyt, a műszaki adatlapot és egyéb szükséges dokumentumokat. Az eredetiségvizsgálat során ezek az okmányok is ellenőrzésre kerülnek, de előzetes ellenőrzésük segíthet kiszűrni a nyilvánvaló problémákat.

                                   Kérje a Jármű Történetének Átvizsgálását

                                    • Kérjen részletes jelentést a jármű korábbi tulajdonosairól, baleseteiről és javításairól. Az eredetiségvizsgálat során ezek az információk is hasznosak lehetnek, hogy megértsék a jármű teljes történetét.

                                    Tájékozódjon a Vizsgálati Díjakról és Eljárásról

                                     • Előzetesen tájékozódjon az eredetiségvizsgálat költségeiről és a vizsgálat menetéről. Tudja meg, hogy milyen dokumentumokat kell magával vinnie, és milyen lépésekre számíthat a vizsgálat során.

                                     Válasszon Megbízható Vizsgálóállomást

                                      • Válasszon olyan vizsgálóállomást, amely jó hírnévvel rendelkezik, és ahol tapasztalt szakemberek végzik a vizsgálatot. Egy megbízható állomás biztosítja, hogy a vizsgálat alapos és pontos legyen.

                                      Ezek az ajánlások segítenek abban, hogy az autóvásárlás folyamata biztonságos és átlátható legyen. Az eredetiségvizsgálat elvégzése nemcsak a jogi tisztaságot biztosítja, hanem hozzájárul a jármű hosszú távú megbízhatóságához és értékállóságához is.


                                      Eredetiségvizsgálat folyamata - Összefoglalás

                                      Az eredetiségvizsgálat alapvető fontosságú minden autótulajdonos számára, hiszen nemcsak a jármű jogi tisztaságát és eredetiségét igazolja, hanem a biztonságos közlekedést is biztosítja. A részletes vizsgálati folyamat, az adminisztrációs eljárásrend és a különböző vizsgálati módszerek mind azt szolgálják, hogy a jármű minden fontos azonosítója és tulajdonsága pontosan ellenőrizhető legyen.

                                      Az Eredetiségvizsgálat Jelentősége

                                      Az eredetiségvizsgálat célja, hogy kiszűrje a hamisított vagy lopott járműveket, és biztosítsa, hogy csak eredeti és jogilag tiszta autók kerüljenek forgalomba. Ez különösen fontos a használt autók piacán, ahol nagyobb a kockázat a manipulált azonosítók és hamis dokumentumok miatt.

                                      Az Eredetiségvizsgálat Folyamatának Fontosabb Lépései

                                      1. Adminisztrációs Eljárásrend: A folyamat során az ügyfél adatait rögzítik, a szükséges dokumentumokat átveszik és ellenőrzik, majd a vizsgálatot követően igazolást állítanak ki.
                                      2. Vizsgálati Eljárásrend: A jármű átvételétől kezdve a különböző vizsgálati módszerek alkalmazásán át az adatok rögzítéséig és továbbításáig minden lépés pontosan meghatározott.
                                      3. A Vizsgálat Eszközei: A vizsgáló eszközök, mint például a kézilámpa, nagyító, festékréteg-vastagság mérő és digitális fényképezőgép biztosítják, hogy minden adat és részlet pontosan dokumentálva legyen.
                                      4. Vizsgálati Sorrend: A jármű különböző részeinek és azonosítóinak ellenőrzése szisztematikus sorrendben történik, hogy semmi se maradjon ki a vizsgálatból.
                                      5. Hatósági Bizonyítvány Kiadása: A vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum kiadása, amely igazolja a jármű eredetiségét.
                                      6. Minősítések: A különböző minősítések pontosan leírják a jármű állapotát és az azonosító adatok hitelességét.

                                      Az Eredetiségvizsgálat Hozzájárulása a Biztonsághoz

                                      A vizsgálat nemcsak a jogi tisztaságot biztosítja, hanem hozzájárul a közlekedés biztonságához is. Egy alaposan ellenőrzött és eredeti jármű kevesebb kockázatot jelent a tulajdonos és a közlekedés többi résztvevője számára is. Az alapos vizsgálat kiszűri a potenciálisan veszélyes vagy hibásan összeszerelt járműveket, így mindenki biztonságosabb környezetben közlekedhet.


                                      Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

                                      1. Miért fontos az eredetiségvizsgálat?
                                      Az eredetiségvizsgálat biztosítja, hogy a jármű eredeti és jogilag tiszta legyen, így elkerülhetőek a lopott vagy hamisított autók vásárlása.

                                      2. Mennyi ideig érvényes a hatósági bizonyítvány?
                                      A hatósági bizonyítvány általában 60 napig érvényes. Ha ezen időn belül nem használják fel, újra el kell végeztetni a vizsgálatot.

                                      3. Mi történik, ha a jármű nem felel meg az eredetiségvizsgálaton?
                                      Ha a jármű nem felel meg a vizsgálaton, a tulajdonosnak javíttatnia kell a problémákat, vagy tisztáznia kell az azonosító adatok eltéréseit, mielőtt újra vizsgálatra jelentkezhet.

                                      4. Milyen dokumentumokra van szükség az eredetiségvizsgálathoz?
                                      A vizsgálathoz szükség van a jármű forgalmi engedélyére, a tulajdonos személyazonosító okmányára és a kitöltött kérelem nyomtatványra.

                                      5. Mennyibe kerül az eredetiségvizsgálat?
                                      Az eredetiségvizsgálat díja változó, de általában az igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, amelyet a vizsgálóállomáson lehet befizetni. Itt egy eredetiségvizsgálat díj kalkulátort talál.

                                      Az eredetiségvizsgálat tehát alapvető fontosságú minden autótulajdonos számára. Az alapos és részletes vizsgálat garantálja, hogy a jármű jogilag tiszta és biztonságos, így nyugodtan közlekedhetünk vele az utakon.


                                      regisztraciosado.hu ©️ 2024