Regisztrációs adó kalkulátor 2024
Menü

Gépjárműadó kalkulátor

A Gépjárműadó kalkulátor egy gombnyomásra kiszámítja, hogy mennyi gépjárműadót kell fizetnie.

A helyi önkormányzatok bevételi forrásai között talán az egyik legfontosabb a gépjárműadó (régebben: súlyadó vagy teljesítményadó).

Az oldalunkon található gépjárműadó kalkulátor kiszámítja, hogy adott évben mennyi adófizetési kötelezettségünk van az önkormányzat felé. Használja a teljesítményadó kalkulátort, mivel az egyszerűen, gyorsan és pontosan megadja Önnek, mennyi az éves befizetendő adó a tulajdonában lévő gépjármű után.
A számításhoz csak a gépjármű életkorát és teljesítményét kell megadni.
➡️Lehetősége van Androidos, vagy iPhone mobiljáról is intézni a gépjáműadó befizetést!

Miért fizetünk gépjárműadót és mióta?

A gépjárműadót 1992-ben vezették be Magyarországon és célja, hogy a folyamatosan fejlődő motorizáció során a helyi önkormányzatok a közterheket arányosabban tudják elosztani, valamint a bevételeiket növeljék. 

Nyilvánvalóan az egyre növekvő számú autó, motor és tehergépjármű fokozott terhet ró a közutakra, melyeket karban kell tartani, fejleszteni, bővíteni szükéges.
gépjárműadó kalkulátor

A gépjárműadó egyszerűen

Magyarországon minden autótulajdonosnak fizetnie kell a gépjárműadót. Ez az adó segít fedezni a közúti közlekedés költségeit, mint például az utak karbantartása és fejlesztése. De hogyan működik ez az adó? Nézzük meg lépésről lépésre!

Mi a gépjárműadó?

A gépjárműadó egy olyan adó, amit minden autótulajdonosnak meg kell fizetnie. Ez az adó vonatkozik a magyar rendszámtáblával ellátott autókra, pótkocsikra és a Magyarországon közlekedő külföldi teherautókra is. Azonban vannak kivételek, például a mezőgazdasági vontatók, a lassú járművek és a négykerekű segédmotoros kerékpárok nem tartoznak a gépjárműadó hatálya alá.

Ki fizeti a gépjárműadót?

Az adófizetési kötelezettség az autó tulajdonosát terheli. Ha az autónak több tulajdonosa van, akkor az a személy fizeti az adót, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Ha az autó tulajdonosa meghal vagy megszűnik, akkor az adófizetési kötelezettség átszáll a következő tulajdonosra.

Mikor kezdődik az adófizetési kötelezettség?

Az adófizetési kötelezettség akkor kezdődik, amikor az autót forgalomba helyezik. Ha az autó nem az egész évben van forgalomban, akkor csak azokra a hónapokra kell fizetni az adót, amikor az autó forgalomban volt.

Mikor szűnik meg az adófizetési kötelezettség?

Az adófizetési kötelezettség akkor szűnik meg, amikor az autót kivonják a forgalomból. Ha az autót kérelemre vonják ki a forgalomból, de a tulajdonos újra forgalomba helyezi a következő hónapban, akkor az adófizetési kötelezettség nem szűnik meg.

Milyen autók mentesek az adó alól?

Vannak bizonyos autók, amelyek mentesek a gépjárműadó alól. Ilyenek például a költségvetési szervek, az egyesületek és alapítványok által tulajdonolt autók, az egyházak tulajdonában lévő autók, és a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek által használt autók. Emellett a környezetkímélő autók is mentesek az adó alól.

Mi alapján számolják ki az adót?

Az adó összege attól függ, hogy milyen típusú az autó és mennyi a teljesítménye. A személyszállító autók esetében az adó alapja a teljesítmény, kilowattban kifejezve. A teherautók esetében az adó alapja a saját tömeg, plusz a terhelhetőség 50%-a. Az adó mértéke változik az autó életkora szerint is.

Van-e kedvezmény?

Igen, vannak bizonyos esetek, amikor kedvezményt lehet igénybe venni. Például ha az autó környezetbarát, vagy ha a tulajdonos kombinált áruszállítást alkalmaz, amikor a szállítás egy részét vasúton vagy belvízen végzik. Ebben az esetben az adó mértéke csökkenhet.

A külföldi autók adózása Magyarországon

Ha külföldi autóval érkezel Magyarországra, akkor is van néhány adózási szabály, amit be kell tartanod. Ezeket a szabályokat könnyen érthető módon fogom elmagyarázni, hogy mindenki számára világos legyen.

Ki fizeti az adót?

Az autó üzembentartója, azaz aki a járművet használja, felelős az adó megfizetéséért. Tehát ha te vezeted az autót, akkor te vagy az, aki az adót meg kell fizetnie.

Mikor kezdődik az adófizetési kötelezettség?

Az adófizetési kötelezettség akkor kezdődik, amikor belépsz Magyarország területére az autóval. Tehát ha például Ausztriából jössz autóval, akkor amint átléped a magyar határt, megkezdődik az adófizetési kötelezettséged.

Mikor szűnik meg az adófizetési kötelezettség?

Az adófizetési kötelezettség akkor szűnik meg, amikor elhagyod Magyarország területét az autóval. Tehát ha visszamész Ausztriába, akkor már nem kell adót fizetned. Ha az autó nem használható (például mert elromlott), akkor az adófizetési kötelezettség szünetel, amíg az autó újra használhatóvá válik. Ezt hivatalos dokumentummal kell igazolni.

Milyen autók mentesek az adó alól?

Vannak bizonyos esetek, amikor az autó mentes az adó alól. Például, ha az autóval árut szállítasz, és a szállítás egy részét vasúton vagy hajón végzed, akkor az autó mentes az adó alól, ha a közúti szakasz nem haladja meg a 70 kilométert. Azonban ha az autó ugyanabba az országba lép ki, ahonnan belépett, vagy ha a 70 kilométeres távolságot túllépte, akkor az autó nem jogosult az adómentességre. Az adómentesség csak akkor érvényes, ha az autó a vasúti vagy vízi szakaszt is igénybe vette.

Adómentesek továbbá a katasztrófahelyzetekben segítséget nyújtó járművek, valamint azok a járművek, amelyeket nemzetközi egyezmények vagy viszonosság alapján adómentesség illet meg. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a tagállamok és a Békepartnerség más részt vevő államainak fegyveres erői által üzemeltetett szolgálati járművek is mentesek az adó alól.

Mennyi az adó és hogyan kell fizetni?

Az adó összege függ az autó tömegétől és attól, hogy milyen célból használod. Ha az autó össztömege nem haladja meg a 12 tonnát, és helyi célra használod (például áru szállítására egy városon belül), akkor az oda- és visszaútra összesen 20 000 Ft-ot kell fizetned. Ha az autó tömege meghaladja a 12 tonnát, akkor az oda- és visszaútra összesen 60 000 Ft-ot kell fizetned.

Az adót átutalással kell fizetni, legalább 2 munkanappal azelőtt, hogy belépsz Magyarország területére. Az átutalás közleményében meg kell adnod az adószámod, a fuvarozási engedély sorszámát, az autó rendszámát, és jelezned kell, hogy helyi („L”) vagy tranzit („T”) fuvarozást végezel. Az adófizetést igazoló dokumentumot magaddal kell vinned, mint egy járműokmányt.

Hogyan ellenőrzik az adófizetést?

Az adófizetést az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi. Ha nem fizetted be az adót, akkor az adóhiány ötszörösét kell megfizetned bírságként. Az adóhiányt és a bírságot átutalással vagy készpénzzel kell megfizetni. Ha nem fizeted be az adót és a bírságot, akkor az adóhatóság megakadályozhatja, hogy továbbhaladj az autóval.

A céges autók adózása Magyarországon

Magyarországon a céges autók adózása néhány egyszerű szabályon alapul. Ezeket a szabályokat könnyen érthető módon fogom elmagyarázni, hogy mindenki számára világos legyen.

Mi számít adóköteles autónak?

Adóköteles az a személyautó, amit nem magánszemély, hanem egy cég tulajdonol, és amit a cég költségként elszámol. Ez azt jelenti, hogy ha a cég fizet a gépkocsi fenntartásáért, például üzemanyagért, karbantartásért, vagy értékcsökkenésért, akkor az autó adóköteles lesz.

Viszont, ha a gépkocsi magánszemély tulajdonában van, és a használója csak költségtérítést kap a használatáért, akkor az autó nem adóköteles. Ugyanez vonatkozik a magánszemélynek lízingbe adott autókra is, amelyek után nem számoltak el költséget.

Ki az adó alanya?

Az adó alanya általában az autó tulajdonosa, kivéve néhány esetet. Ha az autó több tulajdonostárs tulajdonában van, akkor mindannyian adóalanyok, a tulajdoni hányaduk arányában. Ha az autó pénzügyi lízingben van, akkor az adó alanya a lízingbe vevő. Ha az autó a magyar állam tulajdonában van, akkor az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki a gépkocsi használati jogával rendelkezik.

Mikor keletkezik és mikor szűnik meg az adókötelezettség?

Az adókötelezettség akkor keletkezik, amikor a cég tulajdonába kerül az autó, vagy amikor a cég lízingbe veszi az autót. Ha a cég eldönti, hogy nem számol el több költséget az autó után, akkor az adókötelezettség megszűnik. Az adókötelezettség megszűnik továbbá, ha az autót eladják, visszaadják a lízingbe adónak, vagy ha az autót jogellenesen elidegenítették vagy megsemmisült.

Mely autók mentesek az adó alól?

Van néhány eset, amikor az autó mentes az adó alól. Például, ha az autót különleges jelzéssel szereltek fel, mint például a rendőrségi vagy mentőautók. Az autók, amelyeket egyházak használnak vallási tevékenységekhez, vagy amelyeket autókereskedők vásároltak továbbértékesítés céljából, szintén adómentesek. Azok az autók is adómentesek, amelyeket kizárólag halottszállításra, vagy súlyosan fogyatékos emberek szállítására használnak. Az egészségügyi alapellátásban vagy betegségmegelőzésben használt autók is mentesek az adó alól.

Mennyi az adó mértéke?

Az adó mértéke függ az autó teljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától. A pontos összeget a törvény 1. melléklete tartalmazza.

Hogyan kell megállapítani, bevallani és megfizetni az adót?

Az adót az adóalany maga állapítja meg, és negyedévente kell bevallani és megfizetni, a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A bevallást az állami adó- és vámhatósághoz kell benyújtani, az általuk rendszeresített nyomtatványon.

Mely gépjárművek után kell a gépjárműadót megfizetni?

Általános szabályként elmondható, hogy Magyarországon a gépjárműadót kalkulálnak és vetnek ki a magyar rendszámmal ellátot gépkocsi, motorkerékpár, pótkocsi után. További speciális esetekben (pl. Magyarország területén közlekedő tehergépjármű, mely külföldön van nyilvántartva) is gépjárműadó kerül kivetésre, de ezek valóban az esetek kis hányadát fedik le.
A gépjárműadó kalkulátorunk az alapeseteket (autó, motorkerékpár) fedi le.

Új autója, motorja van? Tudja mi a gépjármű átírás menete és mennyibe kerül maga az átírás? Használja a Gépjármű átírás kalkulátor, illeték, díjak, költségek oldalunkat.

Gépjárműadó vagy cégautóadó?

Nem tévesztendő össze a gépjárműadó a cégautóadóval. 
Abban az esetben, ha a gépjármű nem kizárólagosan privát céllal használt (értsd: céges ügyekben is, vagy csak cégautóként), a gépjárműadó mellett (nem helyette!), cégautóadót is fizetni köteles a üzembentartó vagy tulajdonos.

Mi a gépjárműadó alapja és annak mértéke?

A gépjárműadó alapja a gépjármű teljesítménye, valamit az adó mértéke függ még a gépjármű életkorától.
A regisztraciosado.hu gépjárműadó kalkulátora teljes mértékben megfelel a hatályban lévő rendelkezéseknek, a számított összegek azonban tájékoztató jellegűek.

Amennyiben az adó alapja a teljesítmény, az adómérték a gépjármű gyártási

  1. évében és az azt követő 3 évben 345 Ft / KW,
  2. évét követő 4-7. évben 300 Ft / KW,
  3. évét követő 8-11. évben 230 Ft / KW,
  4. évét követő 12-15. évben 185 Ft / KW,
  5. évét követő 16. évben és az azt követő naptári években 140 Ft / KW.

Mikor kell gépjárműadót fizetni?

Az gépjárműadót megfizető személy (magán-, vagy jogi) a gépjármű után a gépjárműadót 6 havonta, két egyenlő részletben az adott adóév március 15-ig, illetve az adott adóév szeptember 15-ig köteles megfizetni.

Gépjárműadó bejelentési kötelezettség

Alapvetően csak akkor kell az adott helyi önkormányzatnál a gépjárműadóval kapcsolatos vátozásokat bejelenteni, ha:

  1. mentességre való jogosultságot szerzünk (például a leggyakoribb eset lehet, ha  a mozgáskorlátozott mentességet igénylünk),
  2. a gépjárműadó fizetési kötelezettségünket szüneteltetni szeretnénk
  3. vagy, ha olyan gépjárművet vásároltunk meg, melynek előző tulajdonosa adómentességet élvezett. 

Vagyis ebből egyértelműen látszik, hogy normál esetben ha egy új gépjárművet vásárolunk, általában nem kell bejelentenünk azt a helyi adóirodánál (kivéve a fenti esetekben).

regisztraciosado.hu ©️ 2024