Regisztrációs adó kalkulátor 2024
Menü

Regisztrációs adó fizetésének általános szabályai

Mikor kell regisztrációs adót fizetni?

A Regisztrációs Adó kötelezettsége olyan eseményekhez kapcsolódik, amikor gépjárművet helyeznek forgalomba Magyarországon. Ez magában foglalja a

 • gépjárművek első forgalomba helyezését,
 • az importált gépjárművek forgalomba helyezését,
 • a Közösségen belüli beszerzésből származó gépjárművek forgalomba helyezését, valamint
 • a gépjárművek átalakítását követő forgalomba helyezést.

Különös figyelmet érdemel a gépjárműflotta-üzemeltetők esete is, akik amikor belföldi illetőségű személynek adnak bérbe személygépkocsit, szintén kötelesek regisztrációs adót fizetni.

Ez azt jelenti, hogy ha Magyarországra hozol egy gépjárművet – legyen az új vagy használt, importált vagy a Közösségen belül beszerzett –, és azt szeretnéd használatba venni, először regisztrációs adót kell fizetned. Az adó mértékét több tényező befolyásolja, mint például a gépjármű üzemanyag-típusa, lökettérfogata, környezetvédelmi besorolása, és az első forgalomba helyezés időpontja. Az adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítja meg, amelyet az adózó kérelmére, az úgynevezett Regisztrációs Adó Adatlap kitöltésével és benyújtásával indíthat el

Regisztrációs adó
Regisztrációs adó

Ki fizet regisztrációs adót?

A Regisztrációs Adó fizetési kötelezettsége széles körű személyekre és szervezetekre terjed ki, amikor gépjárművet helyeznek forgalomba Magyarországon. A fizetési kötelezettség alá esnek a következők:

 1. Tulajdonosok: Azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, akik a tulajdonjogot igazoló okiratban új tulajdonosként szerepelnek. Ők válnak a törzskönyvben is tulajdonosként feltüntetett személyekké vagy szervezetekké a gépjármű forgalomba helyezését követően.
 2. Importőrök: Azok a személyek vagy szervezetek, akik a gépjárművet importálják, és a forgalomba helyezést az importálás előzi meg.
 3. ÁFA-fizetésre Kötelezettek: Ha a gépjármű Közösségen belüli beszerzése előzi meg a forgalomba helyezést, az áfafizetésre kötelezett személy köteles a regisztrációs adót megfizetni.
 4. Gépjármű Tulajdonosai: Átalakítás esetén, amikor a forgalomba helyezés az átalakítás miatt kerül sor, a gépjármű tulajdonosa válik adófizetésre kötelezetté.
 5. Közös Tulajdonban Lévő Gépjárművek: Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak, és egyetemlegesen felelősek az adó megfizetéséért.
 6. Gépjárműflotta-üzemeltetők: Amennyiben egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek, minden esetben ők számítanak az adó alanyának.

Ezek a szabályok biztosítják, hogy a gépjárművek forgalomba helyezésekor minden érintett fél tisztában legyen adófizetési kötelezettségeivel. Ez elősegíti a jogszabályoknak való megfelelést és az adóbevételek hatékony beszedését.

A regisztrációs adó megállapításának kezdeményezése

A Regisztrációs Adó megállapításának kezdeményezése egy viszonylag egyszerű, de fontos lépés, amelyet minden adókötelezettnek, akinek regisztrációs adókötelezettsége keletkezik, el kell végeznie. Itt van egy lépésről lépésre útmutató, hogy megértsd, hogyan működik ez a folyamat:

 1. Bejelentés a NAV-hoz: Első lépésben be kell jelentenie a regisztrációs adókötelezettség keletkezését a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Ez azt jelenti, hogy ha Ön gépjárművet hoz be Magyarországra, vagy bármilyen más módon regisztrációs adókötelezettsége keletkezik (például gépjármű átalakítása után), akkor ezt hivatalosan be kell jelentenie.
 2. Adatlap kitöltése: A bejelentést a "Regisztrációs Adó Adatlap" kitöltésével és benyújtásával teheti meg. Ez a dokumentum tartalmazza az összes szükséges információt a gépjárműről, amely alapján a NAV kiszámíthatja a fizetendő adót.
 3. Hová kell benyújtani az adatlapot: Az adatlapot és a szükséges mellékleteket elektronikus úton vagy papíralapon is benyújthatja. Elektronikus benyújtás esetén a NAV honlapján található utasításokat kell követnie. Ha papíralapon szeretné benyújtani, akkor a kitöltött adatlapot postán keresztül vagy személyesen is átadhatja a NAV bármelyik illetékes adó- és vámigazgatóságánál.
 4. Szükséges mellékletek: Az adatlap mellé bizonyos dokumentumokat is csatolni kell, mint például a Jármű Műszaki Adatlapot, a tulajdonjogot igazoló okmányokat, és ha importált gépjárműről van szó, a külföldi forgalmi engedély másolatát.

Ez a folyamat biztosítja, hogy a gépjárművek regisztrációs adóját pontosan és időben megállapítsák. Továbbá elősegíti ezzel a gépjárművek zökkenőmentes forgalomba helyezését Magyarországon.

A Regisztrációs Adó adatlap benyújtása

A Regisztrációs Adó adatlap benyújtásának folyamata két fő módon történhet: elektronikusan vagy papíralapon. Itt van egy egyszerűsített útmutató, hogy hogyan lehet ezt megtenni:

Elektronikus Benyújtás

 • Elérhetőség: Az adatlap elektronikus benyújtása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján keresztül lehetséges. Keresse meg a „Nyomtatványok” menüpontot, ott a „Nyomtatványkereső” opciót, majd adja meg a „VPOP_REGADO” keresési kulcsszót a megfelelő nyomtatvány eléréséhez.
 • További Információ: Az elektronikus benyújtás pontos menetéről és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb tájékoztatást talál a NAV honlapján, különböző tájékoztatókban.

Papíralapú Benyújtás

 • Postai és Személyes Benyújtás: Ha az adózó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra, a kitöltött adatlapot és a szükséges mellékleteket (pl. Jármű Műszaki Adatlap, tulajdonjogot igazoló okmányok, külföldi forgalmi engedély másolata) postán is elküldheti, illetve személyesen is benyújthatja a NAV-hoz.
 • Benyújtási Hely: Az adatlapot a NAV vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságaihoz, illetve a budapesti vagy Pest megyei székhelyű kiemelt adózók esetében a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságához kell benyújtani.

Ki nyújthatja be a regadó bejelentést?

A Regisztrációs Adó bejelentését az alábbi személyek vagy szervezetek nyújthatják be:

 • Az adóalany vagy meghatalmazott képviselője: Ez magában foglalja az új tulajdonosként a tulajdonjogot igazoló okiratban szereplő természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket. Ők lesznek azok, akik a forgalomba helyezés után a törzskönyvben is tulajdonosként szerepelnek.
 • Vámjogi képviselő: Amennyiben a gépjármű importja történik, a vámjogi képviselő teheti meg a bejelentést.
 • Pénzügyi képviselő: Különösen akkor fontos, ha a gépjármű Közösségen belüli beszerzése történik, és az áfafizetési kötelezettség áll fenn.
 • Üzembentartó: Ha a gépjármű egy flotta részeként bérbe adásra kerül, az üzembentartó teheti meg a bejelentést.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adóalany székhelye, állandó telephelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a Közösség területén kívül van, akkor köteles belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező üzembentartót vagy pénzügyi képviselőt meghatalmazni. A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felelős.

Ez a folyamat lehetővé teszi az adózók számára, hogy könnyedén kezdeményezzék a regisztrációs adó megállapítását. Ez lehet akár online, akár hagyományos úton, a saját preferenciáiknak megfelelően.

A forgalomba helyezés lehetséges esetei

A Regisztrációs Adó kontextusát és annak fontosságát a gépjárművek forgalomba helyezésével kapcsolatban érdemes alaposan megvizsgálni, különösen Magyarországon. Itt a kulcsfontosságú eseteket ismertetjük, amikor a regisztrációs adó fizetési kötelezettsége keletkezik, a céllal, hogy a hétköznapi ember is könnyen megértse ezt a folyamatot.

Mi minősül forgalomba helyezésnek?

 • Első Belföldi Nyilvántartásba Vétel: Amikor egy gépjármű először kerül bejegyzésre Magyarországon, legyen szó új vagy használt, importált vagy a Közösségen belüli beszerzésről.
 • Átalakítás: Ha egy gépjármű átalakításon esik át, és ez változást eredményez a nyilvántartásban vagy a forgalmi engedélyben.
 • Diplomáciai és Egyéb Adómentességek Megszűnése: Ha egy korábban adómentességet élvező gépjármű már nem részesül ebben a státuszban.

Gépjármű Import

 • Közösségen Kívülről Érkező Gépjármű: Amennyiben a gépjárművet a Közösség területén kívülről hozzák be és a tulajdonos a forgalomba helyezés mellett dönt, regisztrációs adót kell fizetni. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a gépjármű behozatalát követően kéri az importőr a forgalomba helyezést.

Közösségen Belüli Gépjárműbeszerzés

 • Új Gépjármű Behozatala Másik Tagállamból: Ez esetben speciális áfaszabályok vonatkoznak a beszerzésre, különösen fontos az új és a használt gépjárművek közötti különbségtétel. Újnak minősül az a gépjármű, amely a megszerzés időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el.

Mikor Nem Kell Regisztrációs Adót Fizetni?

 • Adómentesség Bizonyos Esetekben: Például a környezetkímélő gépjárművek, mint a tisztán elektromos, külső töltésű hibrid elektromos, növelt hatótávolságú hibrid elektromos, és nulla emissziós gépjárművek után nem kell regisztrációs adót fizetni.

Ez a részletes áttekintés segít jobban megérteni, mikor és milyen esetekben keletkezik adófizetési kötelezettség Magyarországon a gépjárművek forgalomba helyezésekor.

Regisztrációs adó fizetés

A bérbeadás szabályai - Regisztrációs adó

A Regisztrációs Adó és a bérbeadás szabályaira fókuszálva kiemelhetjük, hogy a gépjárműflotta-üzemeltetők számára is fontos kötelezettségekkel jár a gépjárművek bérbeadása Magyarországon. Különösen figyelemre méltó azok számára, akik személygépkocsikat adnak bérbe belföldi illetőségű személyek részére. Ebben az esetben a Regisztrációs Adó megfizetése elkerülhetetlen, ami nem csak a belföldön, hanem külföldi rendszámú gépjárművek bérbeadásakor is érvényes, ha a bérbeadó gépjárműflotta-üzemeltető bérleti szerződést köt belföldi illetőségű személlyel.

A gépjárműflotta-üzemeltetők státuszát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítja meg és erről engedélyt is ad ki, amit évente meg kell újítani. Fontos kiemelni, hogy a bérleti szerződést a megkötés napjától számított legkésőbb 15 napon belül kell benyújtani a NAV-hoz, és ezzel egy időben keletkezik az adófizetési kötelezettség is.

A Regisztrációs Adó megállapításához nem elegendő csupán a bérleti szerződés benyújtása; szükséges továbbá a Regisztrációs Adó Adatlap, valamint a szükséges mellékletek benyújtása is.

Ez a folyamat biztosítja, hogy a bérbeadási tevékenységből adódó regisztrációs adókötelezettség pontosan és határidőn belül teljesítésre kerüljön. Mennyi a fizetendő regisztrációs adó?

A Regisztrációs Adó mértékének megértése kulcsfontosságú azok számára, akik gépjárművet szeretnének forgalomba helyezni Magyarországon. Ez a tételes adó, amely változó mértékű lehet, a gépjármű különböző jellemzői alapján kerül meghatározásra, biztosítva, hogy a fizetendő összeg igazságos és átlátható módon kerüljön kiszámításra.

A Fizetendő Regisztrációs Adó Meghatározása

A regisztrációs adó mértékét befolyásoló fő tényezők a következők:

 • Üzemanyag-típus: A gépjármű üzemanyag-fajtája, mint például benzin vagy dízel, alapvetően befolyásolja az adó mértékét.
 • Hengerűrtartalom: A motor mérete szintén fontos szempont, mivel nagyobb lökettérfogatú motorok esetén magasabb adótarifa alkalmazandó.
 • Környezetvédelmi besorolás: A gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása, ami jelzi, hogy mennyire környezetbarát a jármű.
 • Első forgalomba helyezés időpontja: Az idő múlásával a gépjármű "avul", ami csökkenti az adó mértékét, figyelembe véve az első forgalomba helyezés óta eltelt időt.

Adómentesség Különleges Esetekben

Néhány esetben a regisztrációs adó alól mentesség adható:

 • Környezetkímélő gépkocsik: Tisztán elektromos járművek, plug-in hibrid elektromos gépkocsik, növelt hatótávolságú hibrid elektromos járművek és egyéb nulla emissziós járművek esetében nem kell regisztrációs adót fizetni.

Számítás és Fizetés

A fizetendő adó pontos összegének kiszámítása érdekében az adózóknak figyelembe kell venniük a fent említett tényezőket. A kiszámításra szolgáló online kalkulátorok, mint például a Regisztrációs Adó Kalkulátor, segítséget nyújthatnak az adózóknak a fizetendő összeg előzetes meghatározásához.

A Regisztrációs Adó fizetése tehát egy többdimenziós folyamat, amely figyelembe veszi a gépjármű műszaki jellemzőit, környezeti teljesítményét és korát. Ezzel biztosítva, hogy a magyar utakon közlekedő járművek megfeleljenek a környezetvédelmi és gazdasági elvárásoknak.

Mikor nem kell regisztrációs adót fizetni?

A Regisztrációs Adó fizetési kötelezettség alól mentesülés olyan esetekben áll fenn, amikor bizonyos feltételek teljesülnek, amelyek lehetővé teszik a gépjárművek adómentes forgalomba helyezését Magyarországon. Itt van egy áttekintés arról, hogy milyen helyzetekben mentesülhet az adófizető a regisztrációs adó megfizetése alól:

 1. Diplomáciai Mentesség: A CD betűjelű különleges rendszámmal ellátott gépjárművek forgalomba helyezésekor nem kell regisztrációs adót fizetni. Ez vonatkozik a diplomáciai és konzuli tisztviselők által vezetett járművekre, a nemzetközi szervezeteknek és azok magyarországi kirendeltségeinek, valamint azoknak a nem magyar állampolgárságú tagjainak és családtagjainak, akik nemzetközi szerződés alapján mentességet élveznek.
 2. Ideiglenes Rendszámmal Rendelkező Járművek: Ha egy gépjárművet ideiglenes CD vagy I betűjelű rendszámmal látják el, és az ilyen járműveket nem helyezik állandó forgalomba Magyarországon, akkor szintén mentesülnek a regisztrációs adó alól. Például ez magában foglalhatja a külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával nem rendelkező járműveket.
 3. Muzeális Járművek: Az OT betűjelű muzeális jellegű gépjárművek forgalomba helyezésekor sem kell regisztrációs adót fizetni. Ezek a járművek különleges kategóriába tartoznak, és azokat a gépjárműadóról szóló törvény alapján külön vizsgálatnak vetik alá.
 4. Nem Kérhető Forgalomba Helyezés: Amennyiben az importáló nem kéri a gépjármű forgalomba helyezését, vagy ha egy nemzetközi szerződésben vagy törvényben meghatározott adómentesség érvényesül, akkor szintén nem kell regisztrációs adót fizetni.

Ezek a mentességek lehetővé teszik, hogy bizonyos gépjárművek adó nélkül kerüljenek forgalomba Magyarországon, elősegítve ezzel a különböző nemzetközi és kulturális kapcsolatok fenntartását, valamint a történelmi és kulturális értékek megőrzését.

Fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs adó mentességének igénybevétele specifikus feltételekhez kötött, így mindig érdemes alaposan tájékozódni a releváns jogszabályok és eljárások felől.

A regisztrációs adó visszaigényelése

A Regisztrációs Adó visszaigénylésének lehetősége fontos információ minden gépjármű tulajdonos számára Magyarországon. A forgalomba helyezés előtt megfizetett regisztrációs adó visszaigényelhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) benyújtott kérelemmel bizonyos feltételek mellett. Itt vannak a leggyakoribb esetek, amikor jogosult lehet az adó visszaigénylésére:

 1. Ha a Gépjárművet Kivitték: Amennyiben a gépjárművet – anélkül, hogy forgalomba helyezték volna – végleges rendeltetéssel belföldről kivitték, azaz exportálták.
 2. Műszaki Alkalmatlanság: Ha a gépjármű a forgalomba helyezés előtt annak műszaki állapota miatt alkalmatlanná vált, és ez igazoltan megakadályozza a forgalomba helyezést.
 3. Megsemmisülés vagy Eltulajdonítás: Amennyiben a gépjármű megsemmisülése vagy eltulajdonítása miatt a forgalomba helyezés lehetetlenné válik.
 4. Elutasított Kérelem: Ha a közlekedési igazgatási hatóság a gépjármű forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja.

Ezenkívül, ha a gépjárművet mégsem helyezték forgalomba, és emiatt a kivetett, de még meg nem fizetett adót szeretné töröltetni, azt is kérelmezheti a NAV-nál.

Fontos kiemelni, hogy átalakítás esetén az adó csak akkor igényelhető vissza, ha az átalakítást követően a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása jobb, mint az átalakítás előtti forgalomba helyezéskor volt.

A regisztrációs adó visszaigénylésére vonatkozó kérelmet a NAV-hoz kell benyújtani, mellékelve a szükséges igazolásokat és dokumentumokat, amelyek alátámasztják a visszaigénylés jogosságát.

Regadó visszaigénylése

A forgalomba helyezés további szabályai regadó befizetés után

A Regisztrációs Adó kapcsán a gépjárművek forgalomba helyezésével kapcsolatos további szabályok fontosak minden gépjármű tulajdonos és leendő tulajdonos számára Magyarországon. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a gépjárművek megfeleljenek a környezetvédelmi, műszaki, közlekedésbiztonsági és munkavédelmi előírásoknak. Íme, egy egyszerűsített útmutató a forgalomba helyezés folyamatához:

Gépjárművek Forgalomba Helyezése Előtti Vizsgálata

Mielőtt egy gépjármű forgalomba helyezhető, át kell esnie egy alapos vizsgálaton, amelyet az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei végeznek. Ez a vizsgálat annak ellenőrzésére szolgál, hogy a gépjármű megfelel-e a jogszabályokban meghatározott szigorú műszaki és környezetvédelmi előírásoknak.

Típusvizsgálat és Típusbizonyítvány

Belföldi üzemben tartás céljából csak azon gépjárművek hozhatók be külföldről, amelyek rendelkeznek az úgynevezett típusbizonyítvánnyal. Ez a dokumentum a típusvizsgálat során kerül kiadásra, amely során a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek. A gépjármű kategóriába sorolása és a műszaki adatok a Műszaki Adatlapon kerülnek rögzítésre.

Forgalomba Helyezés Folyamata

A forgalomba helyezést a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodák végzik. A forgalomba helyezés feltétele, hogy az adott jármű után a regisztrációs adót megfizették, amit az okmányiroda külön ellenőriz.

Ezek a lépések biztosítják, hogy csak azok a gépjárművek kerüljenek Magyarország útjaira, amelyek megfelelnek a szigorú műszaki és környezetvédelmi előírásoknak.

Mindezzel hozzájárulva a közlekedésbiztonság növeléséhez és a környezeti terhelés csökkentéséhez.

Részletes tájékoztatást a közlekedési felügyeletek elérhetőségeivel és a vizsgálati díjakkal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozó Közlekedési Hatóság hivatalos weboldalán érhet el. Látogasson el a weboldalra a következő linken keresztül: Közlekedési Hatóság a legfrissebb információkért és útmutatásért.

Bővebb tájékoztatás a gépjárművek forgalomba helyezésével kapcsolatos eljárásokról és szükséges dokumentumokról a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának honlapján érhető el. A releváns információkat az alábbi webcímen találja: Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Információ.

Az előírások betartása és a szükséges dokumentumok beszerzése minden gépjármű tulajdonos felelőssége, akik így hozzájárulhatnak a közúti közlekedés biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tételéhez.

Külföldi rendszámú járművek magyarországi használatának szabályai

A 2011. szeptember 1-jétől érvényes szabályok szerint a külföldi rendszámmal ellátott járművek Magyarországon való üzemeltetése és közúti forgalomban való részvételük csak jelentős korlátozások és speciális követelmények mellett lehetséges. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a külföldi rendszámú járművek használata megfeleljen a magyar jogszabályi előírásoknak és ne zavarja a közúti forgalmat.

A Külföldi Rendszámú Járművek Üzemeltetésének Főbb Szabályai:

 • Ellenőrzés: A rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogosultak ellenőrizni a külföldi rendszámú járműveket, beleértve az áru- és személyszállítást is. Ezek az ellenőrzések arra szolgálnak, hogy meggyőződjenek a járművek megfelelnek-e a magyarországi üzemeltetési előírásoknak.
 • Szabályok és Követelmények: A külföldi rendszámú járművek használatát szigorú szabályok és követelmények szabályozzák, amelyek célja a közlekedési rend és biztonság fenntartása. Ezen szabályok betartása minden külföldi jármű tulajdonosának és üzemeltetőjének kötelező, aki Magyarországon kívánja használni járművét.

Információforrások:

 • További Információk: Azok számára, akik részletes tájékoztatást szeretnének kapni a külföldi rendszámú járművek magyarországi üzemeltetésének szabályairól, érdemes felkeresniük a magyar rendőrség hivatalos weboldalát. Itt konkrét útmutatást találhatnak arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük, és milyen korlátozásokat kell betartaniuk.

Ezek a szabályok hozzájárulnak ahhoz, hogy a külföldi rendszámmal ellátott járművek használata ne jelentsen biztonsági vagy jogi kockázatot a magyar utakon. Minden járműtulajdonosnak és üzemeltetőnek tisztában kell lennie ezekkel a követelményekkel, hogy elkerüljék a jogi problémákat és biztosítsák a közúti közlekedés zavartalan működését.

Regisztrációs adóval kapcsolatos további információ, segítség

Ha további kérdései vannak a regisztrációs adóra vonatkozó adatlappal, az adózási szabályokkal vagy bármely kapcsolódó témával kapcsolatban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szívesen áll rendelkezésére többféle kommunikációs csatornán keresztül. Itt van, hogyan érheti el őket:

Interneten

 • NAV Honlap: A leggyorsabb módja az információk elérésének a NAV honlapja, ahol széles körű tájékoztatást találhat a regisztrációs adóval és egyéb adózási kérdésekkel kapcsolatban: NAV Honlap.

E-mailen

 • Kapcsolatfelvételi Űrlap: Ha konkrét kérdése van vagy segítségre van szüksége, használja a NAV online kapcsolatfelvételi űrlapját, amelyet az alábbi linken érhet el: Kapcsolatfelvételi Űrlap.

Telefonon

 • NAV Infóvonal: Amennyiben személyes segítségre vagy részletes tájékoztatásra van szüksége, hívhatja a NAV Infóvonalát. Belföldről a 1819-es, külföldről pedig a +36 (1) 461-1819-es számon érheti el őket. Az Infóvonal hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken pedig 8:30-tól 13:30-ig áll rendelkezésre.

Az Infóvonalon általános tájékoztatást kaphat (1-es menüpont) és konkrét ügyekkel kapcsolatos segítséget is igényelhet (2-es menüpont).

Személyesen

 • NAV Ügyfélszolgálatok: Ha személyes konzultációra van szüksége, látogasson el valamelyik NAV ügyfélszolgálati irodájába. Az országos ügyfélszolgálat-kereső eszköz segítségével megtalálhatja a legközelebbi irodát: NAV Ügyfélszolgálat-kereső.

Ezek a kommunikációs csatornák biztosítják, hogy könnyedén és gyorsan hozzáférjen a regisztrációs adóval kapcsolatos információkhoz.

Szükség esetén személyre szabott segítséget kaphat kérdéseire.

regisztraciosado.hu ©️ 2024